uvod cz sk de en pl uvod
7 Vivat vita!

 

Nahráno živì na koncertì v Ostravì dne 7.12.1989

 

Záznam pochází ze spoleèného charitativního koncertu v Olomouci 3. 10. 1992
  • Dìkuji
  • Andìl

 

Zpívají:

Nedvìd & Nedvìd
Šturma & Vavøín
Eva Henychová
Vojtìch Tomáško
Karel Plíhal
Pavel Foltán
Jiøí »Zip« Suchý
Jaroslav Lenk a Herink
a Karel Kryll

 

 

 

 

 

  

 

disk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992
MC Agentura Zet / Prosaz, ÈSFR