uvod cz sk de en pl uvod
4 Køes?anské songy a podobenství

 

 

Deska vyšla na poèest návštìvy papeže Jana Pavla II. v Èeskoslovensku

 

  • Zapøení Petrovo
  • Žalm 71.

 

Zpívají:

Manželé Svobodovi

Jana Maøasová

Hana Zagorová

Marta Kubišová

Jaroslav Hutka

a Karel Kryl

 

 

 

 

 

  

 

disk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990
LP
Multisonic - Praha, ÈSFR