uvod cz sk de en pl uvod
8 Monology

Písnì z posledního autorského alba Monology

 

 • 1992 Janez – Praha, ÈSFR


 • Monology
 • Od Èadce k Dunaju
 • Smeèka
 • Holáryjó
 • Platýs
 • Za vozem
 • Ostrov pokladù
 • Babylon
 • Atlantis
 • Pochyby
 • Idyla

 

 zpevniky8

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl | Monology

 

Rok vydání: 1992
Poèet stran: 24
Vazba: sešitová
Formát: 200 x 145 mm
Kresba: Karel Kryl
Grafická úprava: Leo Novotný