uvod cz sk de en pl uvod
7 Karel Kryl - Bratøíèku, zavírej vrátka | Rakovina | 7 básnièek na zrcadlo 

 

Zpìvník obsahující všechny písnì z alba Bratøíèku, zavírej vrátka a vybrané písnì z alba Rakovina. Do publikace byla bez souhlasu autora zaøazena jeho sbírka 7 básnièek na zrcadlo. 

 

 • 1990 Petit – Ostrava, ÈSFR

 

Písnì z alba Bratøíèku, zavírej vrátka

 • Bratøíèku, zavírej vrátka
 • Král a klaun
 • Salome
 • Velièenstvo Kat
 • Dùchodce
 • Andìl
 • Morituri te salutant
 • Pieta
 • Podivná ruleta
 • Znamení doby
 • Píseò Neznámého vojína
 • Nevidomá dívka
 • Jeøabiny
 • Pasážová revolta

 

Písnì z alba Rakovina 

 • Rakovina
 • Tak jenom pojistit
 • Hle, jak se perou
 • Pochod Gustapa
 • Habet

 

Básnì ze sbírky 7 básnièek na zrcadlo

 

zpevniky7

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl | Bratøíèku, zavírej vrátka | Rakovina |
7 básnièek na zrcadlo

 

Rok vydání: 1990
Poèet stran: 24
Vazba: sešitová
Formát: 206 x 148 mm

Ilustrace: Karel Kryl
Fotografie: Pavel Danel, Petr Berger