uvod cz sk de en pl uvod
4 Karel Kryl


Zpìvník vydaný u pøíležitosti první polistopadové reedice debutového alba Bratøíèku, zavírej vrátka. Zpìvník vyšel v celkem pìti vydáních.

 

 • 1990 Agentura M-Art – Praha, ÈSFR

 

 • Bratøíèku, zavírej vrátka
 • Král a klaun
 • Salome
 • Dùchodce
 • Andìl
 • Pieta
 • Podivná ruleta
 • Znamení doby
 • Píseò Neznámého vojína
 • Pasážová revolta 
 • Nevidomá dívka
 • Velièenstvo Kat
 • Morituri te salutant
 • Jeøabiny

 

 

 
zpevniky4

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl

 

Rok vydání: 1990
Poèet stran: 28
Vazba: sešitová
Náklad: cca 60000 výtiskù
Formát: 205 x 147 mm
Fotografie: Herbert Slavík