uvod cz sk de en pl uvod
1 Hraje a zpívá Karel Kryl

 

Písnì z debutového alba Bratøíèku, zavírej vrátka. Zpìvník vyšel v rámci edice Písnièky do kapsy è. 49. Zpìvník obsahuje notové záznamy s akordy. Píseò Nevidomá dívka nebyla zaøazena, vyšla již ve zpìvníku Písnièky do kapsy è. 47, kde jsou i texty jiných autorù.

 

 • 1969 Panton – Praha, ÈSSR

 

 • Znamení doby
 • Píseò Neznámého vojína
 • Bratøíèku, zavírej vrátka
 • Král a klaun
 • Pasážová revolta
 • Morituri te salutant
 • Jeøabiny
 • Velièenstvo Kat
 • Podivná ruleta
 • Pieta
 • Dùchodce
 • Salome
 • Andìl

 

 

 

 

 
zpevniky1.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Hraje a zpívá Karel Kryl

 

Rok vydání: 1969
Poèet stran: 31
Vazba: sešitová
Náklad: 8000 výtiskù
Formát: 170 x 135 mm
Pøipravil: Leopold Korbaø