uvod cz sk de en pl uvod
 Písnì A – Ž  Seznam všech zveøejnìných písní
1
Andìl (1965)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR 
2
Atlantis (1992)Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
3
Azbuk (1972)
pøíloha knihy »(Z pod stolu) sebrané spisy« 1978 – SP – Sixty-Eight Publishers – Toronto, Canada
4
Babylon (1991)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR 
5
Bakterie (1976) 
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
6
Balada Manonì (1967) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
7
Bílá hora (1969) 
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
8
Bivoj (1978) 
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
9
Blátivá stráò (1965) 
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
10
Bludný Holanïan (1970)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD 
11
Braniboøi v Èechách (Géro) (1989)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR 
12
Bratøíèku, zavírej vrátka (1968) 
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR 
13
Bridge (1975) 
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
14
Buffalo Bill (1963/1964)Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
15
Èíslo na zápìstí (1975) 
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
16
Co øeknou? (1969) (Co øeknou ti pani) Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
17Dachau blues (1970)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
18
Darwin? (1976)
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
19
Das Zwiegespräch (1980)  (Stummheit)
Videokazety »Karel Kryl – Nachtasyl«, 1988
20
Dìdicùm Palachovým (1970) 
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
21
Dìkuji (1974)
Carmina resurrectionis, 1974 – EP, Caston – München, BRD 
22
Der Schimmel (Šiml) (1977)
Lieder gegen Panzer, 1978 – LP, NEUE WELT Köln am Rhein, BRD 
23Deštivý den (1962) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
24
Die Innerdeutsche Frage (1980)
Videokazety »Karel Kryl – Nachtasyl«, 1988 
25
Dívèí válka (1978)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
26
Dívka havíøka (1972)
pøíloha knihy »(Z pod stolu) sebrané spisy«, 1978 – SP – Sixty-Eight Publishers – Toronto, Canada 
27
Divný kníže (1969)
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD 
28
Dneska už se smí (1967) 
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
29
Dopisy (1985)
Dopisy, 1988 – MC – RHEA Publishing Co. – Melbourne, Australia
30
Dùchodce (1968) 
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
31
Dvacet (1988) 
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR 
32
Elegie (1978) 
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
33
Ellena (1965) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR 
34
Fešák (1988)
Fešák, 1990 – SP – Supraphon – Praha, ÈSFR
35
Geny (1976)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
36
Gloria (1973) 
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
37
Gulášová polífka (1969)
Ocelárna, 1984 – EP – Saturn Recording – Melbourne, Australia
38Habet (1969) 
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
39
Hanina (1965) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
40
Hannibal (1962) 
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
41
Hlas (1971) 
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 
42
Hle, jak se perou (1969) 
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
43
Holáryjó (1992)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
44 Idyla (1991)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
45
Ignác (1985)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
46
Irena (1986)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
47
Jaro desáté (1978)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden 48
48
Jedùfka (1978)
pøíloha knihy »Z mého plíživota (Zpod stolu) Sebrané spisy II«, 1986 – SP – Sixty-Eight Publishers – Toronto, Canada
49
Jeøabiny (1967)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
50
Jidáš (1974)
Carmina resurrectionis, 1974 – EP, Caston – München, BRD
51
Jupí, jupí (1970)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
52
Kain IX. (1970)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
53
Karavana mrakù (1973)
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
54 Kateøina (1962)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
55
Kostelní vìž (1962)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
56
Král a klaun (1967)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
57
Kyselý sníh (1984)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
58
Lásko! (1970)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
59
Ledvinové kamínky (1982)
Ocelárna, 1984 – EP – Saturn Recording – Melbourne, Australia
60
Lektorská (1978)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
61
Lilie (1974)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
62
Limericky (1989) 
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
63
Marat ve vanì (1968)
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
64
Martina (1985)
Dopisy, 1988 – MC – RHEA Publishing Co. – Melbourne, Australia
65
Maškary (1970)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
66
Monika (1967)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
67
Monology (1990)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
68
Morituri te salutant (1967)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
69
Na jednu noteèku (1986)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
70
Nechej ho spát (1963/1964)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
71
Nehažte kamení (1965)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
72Nevidomá dívka (1965)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
73
Noviny (1987) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR 
74
Novoroèní (1971) (Poloprázdná flaška) Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
75
Ocelárna (1982)
Ocelárna, 1984 – EP – Saturn Recording – Melbourne, Australia 
76 Od Èadce k Dunaju (1991)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
77
Omezená suverenita (1978) (Morytát) pøíloha knihy »Z mého plíživota (Zpod stolu) Sebrané spisy II«, 1986 – SP – Sixty-Eight Publishers – Toronto, Canada
78
Ostrov pokladù (1992)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
79
Pasážová revolta (1968)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
80
Pieta (1965)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
81 Píseò Neznámého vojína (1967)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
82
Píseò o žrádle (1975)
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
83 Píseò pro Blbouna Nejapnýho (1968)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
84
Píseò pro Zuzanu (1967)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
85
Písnièkáøský bacil (Bacil) (1989)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
86
Pitomý chanson (1965)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
87
Platýs (1984)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
88
Plaváèek (1977)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
89
Pochod Gustapa (1969)
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
90
Pochyby (1974)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
91
Podbìly (Bìla), (1974)
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
92
Podivná ruleta (1968)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
93
Potkal jsem svou tchyni (1960)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
94
Pøeludium (1965)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
95
Provizorní balada (1968)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
96
Prsten s kamejí (1962)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, È
97 Pták Noh (1970
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
98
Pušky a dìla (1967)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
99
Rakovina (1969
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
100
Romeo a Julie (1968)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
101
Ruka je most (1969)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
102
Salome (1965)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
103 Sametové jaro (1990)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
104
Smeèka (1991)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
105
Spásonosný song (1965)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
106
Srdce a køíž (1966)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
107
Stín topolù (1962)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
108
Strejèek Strach a teta Obava (1981)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
109
Støepy (1961)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
110
Svíèky (1967) 
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
111
Synonymická (1977)
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
112
Tak jenom pojistit (1969)
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
113
Tak vás tu máme (Bratøi) (1968)
Rakovina, 1969 – LP, Primaphon – München, BRD
114Tekuté písky (1987)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
115
Tisící rok míru (1972)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Swede
116
Tragédie s agentem (1966)
Jedùfky, 1996 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
117
Tráva (1963/1964)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
118
Ukolébavka (1989)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
119
Vánoèní (1970)
Maškary, 1970 – LP, Caston – München, BRD
120 Varhany v Olivì (1971) (Ve jménu humanity!) Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
121
Vasil (1978
Karavana mrakù, 1979 – LP – Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
122
Velièenstvo Kat (1967)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
123
Vùnì (Kde domov je náš?) (1983)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
124
Z ohlasù písní ruských (1975)
Plaváèek, 1983 – LP, Šafrán 78 – Uppsala, Sweden
125
Za vozem (1991)
Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ÈSFR
126
Žalm 120. (1984)
Dìkuji, 1995 – CD, MC – Bonton Music a.s. – Praha, ÈR
127
Žalm 71. (1971)
Carmina resurrectionis, 1974 – EP, Caston – München, BRD
128
Zapøení Petrovo (1974)
Carmina resurrectionis, 1974 – EP, Caston – München, BRD
129
Záøí (1988)
Tekuté písky, 1990 – CD, LP – Bonton – Praha, ÈSFR
130
Zítra snad z oblakù (1970)Karel Kryl in Boston ´88 I., 1988 – MC – Czechoslovak Documentation, USA
131
Zkouška dospìlosti (1985)
Dopisy, 1988 – MC – RHEA Publishing Co. – Melbourne, Australia
132
Znamení doby (1968)
Bratøíèku, zavírej vrátka, 1969 – LP, Panton – Praha, ÈSSR
133
Zpívání pro Miss Blanche (1965) 
Ocelárna, 1984 – EP – Saturn Recording – Melbourne, Australia
134
31. Kolej (1971)
Dopisy, 1988 – MC – RHEA Publishing Co. – Melbourne, Australia
  

 

Slova písní najdete v tìchto publikacích:

Písnì Karla Kryla od A do Ž
Hitbox - Brno, ÈR – 1995 

 

Zpìvník je k dispozici již jen v nìkolika výtiscích a lze jej obdržet pøes
   NADACI KARLA KRYLA

&

Karel Kryl Spisy I - texty písní
Torst - Praha, ÈR – 1998 – (publikace èíslo 182)
www.torst.cz