uvod cz sk de en pl uvod
19 To nejlepší 2


 • Karavana mrakù
 • Lilie
 • Varhany v Olivì
 • Hlas
 • Gloria
 • Èíslo na zápìstí
 • Tisící rok míru
 • Tragédie s agentem
 • Píseò pro Blbouna nejapnýho
 • Vasil
 • Dívka havíøka
 • Novoroèní
 • Monology
 • Plaváèek
 • Jeøabiny
 • Salome
 • Bílá Hora
 • Srdce a køíž
 • Vánoèní
 • Balada Manonì
 • Zkouška dospìlosti
 • Žalm 71.
 • Zapøení Petrovo
 • Blátivá stráò
 • Nechej ho spát

 

Download mp3 Bílá Hora

  

diskografie-to_nejl
diskografie-to_nejl2

 

 

 

 

 

 

 

   

1998
CD, MC Sony Music / Bonton s.r.o. - Praha, ÈR