uvod cz sk de en pl uvod
17 Karel Kryl | Dìkuji

 

Nahrávky z pozùstalosti 1967-1993

 • (1967) Král a klaun
 • Tráva
 • Støepy
 • Zpívání pro Miss Blanche
 • Prsten s kamejí
 • Nehažte kamení
 • Kateøina
 • Ellena
 • Hanina
 • Spásonosný song
 • Romeo  Julie
 • Balada manonì
 • Svíèky
 • Provizorní balada
 • Deštivý den
 • Stín topolù
 • Noviny
 • Zkouška dospìlosti
 • Strejèek Strach a teta Obava
 • Kain IX
 • Jidáš
 • Zapøení Petrovo
 • Žalm 71.
 • Dìkuji
 • Žalm 120

 

 

Download mp3 Kain IX

 

»Balada Manonì«
hudba Karel Kryl, Jaroslav Vraštil

 

»Stín topolù«
hudba Petr Fiedler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskografie-dekuji
diskografie-dekuji2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 CD | MC  Bonton Music a.s.- Praha, ÈR