uvod cz sk de en pl uvod

8 Karel Kryl | Plaváèek  

 

 • (1971)  Hlas
 • (1975)  Z ohlasù písní ruských
 • (1978)  Jaro desáté
 • (1978)  Dívèí válka
 • (1973)  Gloria
 • (1975)  Èíslo na zápìstí
 • (1977)  Plaváèek
 • (1974)  Lilie
 • (1978)  Lektorská
 • (1971)  Varhany v Olivì
 • (1972)  Tisící rok míru
 • (1970)  Jupí, jupí

 

Grafická úprava a foto

| Vlastimil Tøesòák

 

Download mp3 Jaro desáté

 

 
diskografie-plavacek
diskografie-plavacek2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 LP Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko
1984 MC

Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko 
A: Plaváèek - B: Karavana mrakù

1995 CD

Bonton Music - Praha ÈR
Sleevenote | Jiøí Èerný

1995 MC Bonton Music - Praha ÈR
2008 CD

Supraphon - Praha, ÈR - Reedice
Bonus | Koncert v Mnichovì 1986