uvod cz sk de en pl uvod
7 Karel Kryl | Karavana mrakù

 

 • (1973)  Karavana mrakù
 • (1975)  Píseò o žrádle
 • (1976)  Bakterie
 • (1975)  Bridge
 • (1976)  Darwin?
 • (1978)  Bivoj
 • (1974)  Podbìly (Bìla)
 • (1977)  Synonymická
 • (1978)  Vasil
 • (1971)  Novoroèní
 • (1978)  Elegie

Citát na obalu | Karel Kryl

Naše zásady

konèívají tam,

kde se køíží

s našimi úmysly

 

Grafická úprava | Karel Kryl

Foto | Josef Rakušan

 

Download mp3 Novoroèní

 

 
diskografie-karavana
diskografie-karavana2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979 LP Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko
1984 MC

Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko 
A: Plaváèek - B: Karavana mrakù

1994 CD

Bonton Music - Praha ÈR
Sleevnote | Jiøí Èerný

1994 MC Bonton Music - Praha ÈR
2007 CD Supraphon - Praha, ÈR | Reedition
Bonus Archiv Karla Kryla