uvod cz sk de en pl uvod

e-mail:


 

kontaktní osoba: 


foto - archiv Karla Kryla

 

pøeklady:
èeská verze – Ladislav Santiago de la Cruz
nìmecká verze – Maria Magdalena Kryl
slovenská verze – Katarína Janigová
anglická verze – Alena Èernilová   

editor: Jan Šulc


upozornìní
Za obsah odkazovaných stránek se neruèí.

 

copyright - archiv Karla Kryla

 
 

Vážení pøátelé,

archiv Karla Kryla se snaží vypátrat další materiály z tvorby Karla Kryla a využít je ke kompletaci archivu, a proto bychom pøivítali Vaši spolupráci. Máte-li dokumenty, dopisy, kresby a jiné podobné písemnosti, které nám mùžete poskytnout, kontaktujte nás prosím. Rádi Vaši nabídku pøijmeme.