uvod cz sk de en pl uvod
18 Šimek & Grossmann - Komplet 1966-1971

 

 

Miloslav Šimek & Jiøí Grossmann
Návštìvní den II (2. èást) CD 8:

 

  • Pøedstavení Karla Kryla
  • Marat ve vanì
  • Pasážová revolta

 

Deska obsahuje výbìr živých nahrávek z divadla Semafor. Záznam s písnìmi Karla Kryla pochází z roku 1969

 

s+g_cover_2_
s+g_in1.jpg
2013 | CD, download
Supraphon - Praha, ÈR