uvod cz sk de en pl uvod

25 Karel Kryl - Země Lhostejnost

 

   

Nerýmované publicistické komentáře
z let 1990-1993 

2012

Torst - Praha, ČR

2012 

Torst - Praha, ČR
(dotisk 1. vydání)

 

Informace ke knize

 

| Země Lhostejnost přináší úplný
soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990-93. Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury. Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila. Vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku devadesátých let neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci. I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 a 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla, byl minimální. Kniha Země Lhostejnost zásadním způsobem doplňuje obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostně politického člověka se širokým vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem k českému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace.

 
zeme-lhostejnost

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-80-7215-428-9
Rok vydání: 2012
Počet stran: 174
Cena: 197 Kč
Vazba: brožovaná
Formát: 115 x 195 mm
Číslo publikace: 517
Grafická úprava: David Balihar


www.torst.cz/czech/detail.php?pk=601