uvod cz sk de en pl uvod

23 Karel Kryl - Rozhovory - archivní materiál z knihy

 

vybrané rozhovory, doplněné archivními dokumenty

 

2006 Torst – Praha, ČR
  

 

Informace ke knize 

 

Karel Kryl - Rozhovory je výbor rozhovorů, které Karel vedl s různými novináři a publicisty. Výbor zahrnuje rozhovory z celého období veřejného života Karla Kryla, přičemž období Karlových let v exilu je zohledněno spíše jen okrajově.

Ve vynikající spolupráci s pracovníky nakladatelství Torst vznikla velmi rozsáhlá kniha. Jejích 820 stránek je doplněno archivním materiálem tak, aby si čtenář mohl utvořit obraz o období daného publikovaného textu. Důležité na práci k této knize bylo od samého počátku přání, aby každý, kdo se o Karla Kryla zajímá, měl možnost si Karlovy myšlenky a výpovědi přečíst a mohl s Karlem k jednotlivým tématům vést svůj vlastní a veskrze soukromý dialog.

 
 
bibligrafie23a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Kryl - Rozhovory

 

ISBN: 80-7215275-0
Rok vydání: 2006
Počet stran: 820
Cena: 599 Kč
Vazba: vázané
Formát: 145 x 205 mm
Číslo publikace: 372
Grafická úprava: David Balihar

 

www.torst.cz/czech/detail.php?pk=447