uvod cz sk de en pl uvod

22 Karel Kryl - Ostrov pokladů - archivní materiál z knihy

 

výbor

2005

KMa - Praha, ČR

2009 

KMa - Praha, ČR (2. vydání)

16. prosince 2005 přichází na pulty kniha vydaná společností KMa s. r. o v Praze

Ostrov pokladů - v Edici českých autorů

Kniha obsahuje písně, básně, texty z celého období Krylovy tvorby. Je to výběr z mnohých dosavadních publikací, doplněný a obohacený řadou dosud nezveřejněných textů. Byla sem rovněž zařazena Karlova poslední báseň Má Vlast?

Na obálce knihy je dosud nepředstavený Karlův obraz - olej na plátně - z roku 1970.

Toto vydání je doplněno krátkou biografií - jak básníka Karla Kryla, tak výtvarníka Karla Kryla.

Knihu i biografii sestavil Dr. Jan Šulc, který toto vydání redakčně zajišťuje.

 

Motto
"Nauč se písničku
 Není tak složitá
 Opři se bratříčku
 Cesta je rozbitá
 Budeme klopýtat
 Zpátky už nemůžeme"

 
bibliografie_ostrovpokladu_2