uvod cz sk de en pl uvod

20 haraKRYLí   - archivní materiál z knihy

 

poetické komentáře

bibliofilie

ilustrace Karel Kryl

2004

soukromý tisk

Praha, ČR - Passau, SRN

 

Ediční poznámka

haraKRYLí se měla jmenovat sbírka básní, kterou Karel Kryl začal psát v roce 1988, ale nikdy nedokončil. Rozhodla jsem se pod jejím názvem vydat malý výbor z jeho poetických komentářů, psaných převážně pro vysílání Rádia Svobodná Evropa. Komentáře byly součástí pořadů složených z Karlova průvodního slova a písní. Z několika desítek básní-komentářů, dochovaných ve strojopisech, jsem jich do přítomné knížky vybrala třináct. Doplnila jsem je úvodní básní z připravované sbírky Harakrylí, texty ze čtyř Karlových novoročenek a proložila je několika úryvky z průvodních slov k vysílání, které se dochovaly v Karlových rukopisech.

 

Graficky upravil a sazbu zhotovil
| David Balihar
Redaktor | Jan Šulc
Vytiskla tiskárna S – Tisk, Vimperk
Vydání první
Praha – Passau 2004
 

 
bibliografie_hara1