uvod cz sk de en pl uvod

19 Karel Kryl Spisy III - archivní materiál z knihy

 

Karel Kryl Spisy III – Krylogie / Pùlkacíø

 

Pùlkacíø

Rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem

 

Krylogie

Autorské poøady, vysílané v letech 1979-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa

Obrazová pøíloha Archiv Karla Kryla 

2000

Torst – Praha, ÈR

 

 

http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=227

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bbibliografie_torst