uvod cz sk de en pl uvod

14 Krylogie - archivní materiál z knihy

 

autorské poøady, vysílané v letech 1979 – 1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa

 

fotografie © Ivan Malý a archiv Karla Kryla, 1994 

 

1994
Academia – Praha, ÈR
1994 Academia – Praha, ÈR (dotisk s bílou obálkou) 
2000

Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy III

Krylogie / Pùlkacíø

2016Torst – Praha, ÈR

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


bibliografie_krylogie1
 
bibliografie_krylogie2

 

   Karel Kryl - Krylogie

   ISBN: 978-80-7215-528-6
  
Rok vydání: 2016
   Poèet stran: 380
   Cena: 348 Kè Vazba: brožovaná  
   Formát: 115 x 195 mm
   Èíslo publikace: 609  
   Grafická úprava: David Balihar
  

http://www.torst.cz/czech/detail.php?pk=708