uvod cz sk de en pl uvod

13 Pùlkacíø - archivní materiál z knihy

 

rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem


fotografie © Ivan Malý a Archiv Karla Kryla, 1993

 

1993
Academia – Praha, ÈR
1994

Academia – Praha, ÈR

(2., doplnìné vydání)

2000

Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy III

Krylogie / Pùlkacíø

2009 LEDA, Voznice / Rozmluvy, Praha, ÈR 

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_pulkacir