uvod cz sk de en pl uvod

10 Lot - archivní materiál z knihy

 

básnì

Spotorno-Noli, Itálie – kvìten 1989

Ilustrace © Zdeòka Krejèová, 1990

 

1990

Spolek èeských bibliofilù

Praha, ÈSFR

1997
Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy II básnì

2004 Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy II básnì (2. vydání) 

2010 Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy II básnì (dotisk 2. vydání) 


 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_lot