uvod cz sk de en pl uvod
18 MISSA - Karel Kryl revival

 • První báseò
 • Karavana mrakù
 • Druhá básnièka
 • Nevidomá dívka
 • Tøetí básnièka
 • Srdce a køíž
 • Ètvrtá básnièka
 • Žalm 71.
 • Dívka havíøka
 • Lilie
 • Azbuk
 • Lásko!
 • Pták Noh
 • Hlas
 • Pátá báseò
 • Hle, jak so perou
 • Znamení doby
 • Rakovina
 • Bratøíèku, zavírej vrátka
 • Šestá básnièka
 • Andìl
 • Král a klaun
 • Dìkuji

 

Bonus:

 • Sedmá báseò
 • Demokracie (live)

 

 

Hrají a zpívají: MISSA

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

jini-missa.jpg
jini-missa2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002CD, MC MISSA – Praha, ÈR