uvod cz sk de en pl uvod
8 Plaváèek - 20.04.2008: Reedice | Bonus

 

 • Hlas
 • Z ohlasù písní ruských
 • Jaro desáté
 • Dívèí válka
 • Gloria
 • Èíslo na zápìstí
 • Plaváèek
 • Lilie
 • Lektorská
 • Varhany v Olivì (Ve jménu humanity!)
 • Tisícírok míru
 • Jupí, jupí

 

Grafická úprava a foto

| Vlastimil Tøesòák

 

Download mp3 Jaro desáté

 

 
diskografie-plavacek
diskografie-plavacek2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983
LP
Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko
1984
MC

Šafrán 78 - Uppsala, Švédsko 

A: Plaváèek - B: Karavana mrakù

1995
CD

Bonton Music - Praha ÈR

Sleevenote | Jiøí Èerný

1995
MC
Bonton Music - Praha ÈR
2008
CD

Supraphon - Praha, ÈR

Bonus | Koncert v Mnichovì 1986