uvod cz sk de en pl uvod
26 Karel Kryl | Koncert Muenchen 1982

 

 

KONCERT KARLA KRYLA

  

„SOLIDARNOŒÆ Z POLSK¥“

  

Czeski poeta i piosenkarz, KAREL KRYL, œpiewa swoje teksty po polsku, czesku i niemiecku 

21.1.1982,
Haus der Begegnung, Muenchen

...

CD 1

1.      O koncertu
2.  RÊKA TO MOST (Ruka je most)
3.       DACHAU BLUES
4.   O Polácích
5.       JARZÊBINY/JEØABINY
6.  DIE NUMMER (Èíslo na zápìstí)
7.       VARHANY V OLIVÌ/ORGANY W
    OLIWIE (Ve jménu Humanity!)
8.  O nìmecké písni
9.  DIE INNERDEUTSCHE FRAGE
10. O revoluèní písòové soutìži
11. LICHÁ SOBOTA (Ocelárna)
12.
Jsem dnes stejen …
1
3. DÍVKA HAVÍØKA
1
4.  NASZE POKOLENIE
    (Pasážová revolta)

  

CD 2

1.   O Palachovi
2.      DÌDICÙM PALACHOVÝM/
    MILION ŒLEPYCH OCZU
3.  O nìmecké písni 2 

4.      DER SCHIMMEL
5.  Utichly továrny…

6.      BIVOJ
7.      Náš život je tak mnohotvárný…
8.      Z OHLASÙ PÍSNÍ RUSKÝCH
9.      PLAVÁÈEK
10. LILIJE (Lilie)
11. DAS ZWIEGESPRÄCH
12. O ztracené oktávì
13. TRAVIÈKA ZELENÁ
14. O písních týdne
15. O výuce Jedùfky
16. JEDÙFKA
17. Federalizaèní poezie
18. VASIL
19. 31. KOLEJ
20. O mléku s medem
21. PÍSEÒ O ŽRÁDLE
22. O Polsku a Evropì
23. ELEGIE


...

 

Polské texty Karla Kryla: pøátelská pøekladatelská spolupráce M. Milaszewska,
J. K. Kelus a A. Znamierowski

 

Edièní poznámka Jan Šulc

   

© Archiv Karla Kryla

    

...

   

solidarita_1

 solidarita_2

 2014 CD (2) | download
 Supraphon - Praha, CZ