uvod cz sk de en pl uvod

24 Karel Kryl - Pochyby   - archivní materiál z knihy

 

 

  • 2006  Dokoøán – Prag, CZ  a Jaroslava Jiskrová - Máj

 

V øadì „mocca“ nakladatelství Máj a Dokoøán v Praze vyšla pod èíslem 19 knížka

 

  • Karel Kryl - Pochyby 

 

Obsahuje výbìr textù písní z Karlova celého díla øazených podle titulù. 

 

Srdce a køíž
Píseò neznámého vojína
Habet
Dachau Blues
Maškary
Pták Noh
Kain IX.
Hlas
Železná spona
Lilie
Pochyby
Zapøení Petrovo
Jidáš
Dìkuji
Plaváèek
Jaro desáté
Vùnì
Kyselý sníh
Dopisy
Monology
Idyla

 

Výbìr textù a redakce
| Marcela Tureèková a
| Pavel Müller

Ilustrace | Karel Kryl

12.2006 - mk

 

 

 
bibliografie_pochyby2_2
 
 

www.dokoran.cz

 

http://sweb.cz/nakladatelstvi.maj/