uvod cz sk de en pl uvod

14 Krylogie - archivní materiál z knih

 

autorské poøady, vysílané v letech 1975 – 1989

rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa

 

fotografie © Ivan Malý a archiv Karla Kryla, 1994 

 

1994
Academia – Praha, ÈR
2000

Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy III

Krylogie / Pùlkacíø

2016Torst – Praha, ÈR 

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_krylogie1
 
 
 
bibliografie_krylogie2