uvod cz sk de en pl uvod

13 Pùlkacíø - archivní materiál z knih

 

rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem


fotografie © Ivan Malý a Archiv Karla Kryla, 1993

 

1993
Academia – Praha, ÈR
1994

Academia – Praha, ÈR

Druhé, doplnìné vydán

2000

Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy III

Krylogie / Pùlkacíø


 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_pulkacir 
 
bibliografie_pulkacirpulkacir2