uvod cz sk de en pl uvod

10 Lot - archivní materiál z knihy

 

básnì

Spotorno-Noli, Italia – kvìten 1989

Ilustrace © Zdeòka Krejèová, 1990

 

1990

Spolek èeských bibliofilù

Praha, ÈSFR

1997 Alternativy – Praha, ÈSFR
1997
Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy II básnì


 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_lot