uvod cz sk de en pl uvod
5 (Z pod stolu) sebrané spisy - archivní materiál  z knihy

básnì

ilustrace © Ivan Steiger, 1978

 

1978
Sixty-Eight Publishers  Toronto, Canada
1997

Torst – Praha, ÈR

Karel Kryl – Spisy II básnì

  

Na pøiložené gramodesce své vlastní skladby »Dívka havíøka« a »Azbuk« zpívá Karel Kryl, doprovází Ed Vokurka and His Swing Strings.

 


 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bibliografie_zpodstolu1
 
bibliografie_zpodstolu2
 
 
bibliografie_zpodstolu3