uvod cz sk de en pl uvod

Archiv Karla Kryla:

              

... 

   

07.10.2013 | Karel Kryl -
Rýmovane komentae

          

V októbri vydá nakladatestvo Torst v Prahe alšiu publikáciu z Archivu Karla Kryla. „Rýmované komentáe“ sú poznámky Karla Kryla k vtedajším aktuálnym kadodenným témam. Ide o komentáre zdokumentované formou manuskriptu, zostaveného Karlom Krylom a uloeného v Archivu Karla Kryla. S malými zmenami slúil tento manuskript v období od 26.05. do 30.6.1991 ako predloha pre jeho posledné relácie vysielané Rádiom Slobodná Európa v Mníchove.

  

www.torst.cz  | Publikácia 547

          

... 

               

05.10.2013 | Svandovo divadlo Praha: Karel Kryl - Zem Lhostejnost

   

Na javisku „Švandovho divadla“ v Prahe bola 05.10.2013 uvedená premiéra divadelnej hry Zem lhostejnost“. („Krajina ahostajnos“).

   

Táto prezentácia divadelnej hry je voné scénické stvárnenie poda diela Karla Kryla na základe jeho kritických textov, reagujúcich na udalosti doby, v ktorej vznikali, zverejnených v jeho rovnomennej knihe v roku 2012. Tvorcovia pritom vyuili tie asti z knihy „Rýmované komentáe“, ktorú vydá v októbri 2013 nakladatestvo Torst v Prahe, a alej niektoré texty a hudbu jeho piesní.

       

alšie informácie sú uvedené na internetových stránkach a v tlaových informáciách divadla.

 

http://www.svandovodivadlo.cz/  

           

... 

    

02.03.2013
Tradiní zádušní mše za Karla Kryla v kostele sv. Markéty v praském Bevnov se bude konat v sobotu 2. bezna 2013 od 18 hodin.

 

...

 

24.10.2012 | Karel Kryl - Kdo jsem? /Poslední zpov/
Unikátní film zachycující prez tvorbou Karla Kryla, natoený v roce 1993 na Slovensku, na achtickém hrad, vydává Supraphon v den výroí prlomové studentské demonstrace:
17.11.2012.

 

... 

 

Brel, Vysockij, Kryl - Sólo pro ti
Další pedstavení úspšné baletní inscenace na motivy písní tí legendárních evropských písniká probhnou v následujících termínech:

  

2013
07.04.2013, 14:00, 19:00 | 24.04.2013, 19:00 
26.06.2013, 19:00 | 29.06.2013, 19:00 | 30.06.2013, 19:00
18.09.2013, 19:00 | 29.09.2013, 14:00, 19:00

  

2014
05.03.2014, 20:00 | 06.03.2014, 19:00 | 16.03.2014, 14:00, 19:00

  

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5137

 

... 

 

09.05.2012 | Karel Kryl osobností Kromíe
V minulých týdnech byl Karel Kryl zvolen tenái zpravodajského portálu Denik.cz osobností msta Kromíe. Karla Kryla v jeho rodné Kromíi pipomíná pamtní deska v ulici Kapitána Jaroše a nov malá expozice v Knihovn Kromíska.

 

... 

 

09.05.2012 | Norský pekladatel Karla Kryla Jan Erik Vold v Praze
Praského Festivalu spisovatel se v polovin dubna zúastnil i významný norský básník Jan Erik Vold. S Karlem Krylem je spojuje erven 1969, kdy Vold ve spolupráci s eškou ijící v Norsku Miladou Blekastadovou pipravil peklady písových text Karla Kryla pro jeho norské koncerty. Na stránkách noramb.cz Vold o Krylovi uvedl: "Nerozumli jsme sice slovm, která zpíval, ale vdli jsme, e je tím správným lovkem, aby protestoval proti tomu, co bylo špatné. Jeho hraní mlo takovou moc; bylo z toho jasn cítit, e to byl velice odváný lovk. Hrál zde norským studentm a na všechny udlal ohromný dojem. Karel Kryl pak pijel i na moji chatu, kde jsme strávili velmi pkný veer posloucháním nahrávek a probíráním rzných záleitostí."

 

... 

 

04.04.2012 | Nejprodávanjší knihy v R za 26.03.-01.04.2012
Kníka publicistických komentá Karla Kryla Zem Lhostejnost je druhou nejprodávanjší knihou v eské republice za uplynulý týden!

 

... 

 

2012 | Prosba o spolupráci
Neustále pracujeme na doplování archivu Karla Kryla. Pokud vlastníte fotografie Karla Kryla a byli byste je ochotni našemu archivu poskytnout, velmi to uvítáme. V pípad naskenovaných fotografií je, prosíme, zasílejte v minimálním rozlišení 300 dpi na náš eMail. Dkujeme!

 

... 

 

03.2012 | Karel Kryl - Zem Lhostejnost
Úplný soubor nerýmovaných politických komentá Karla Kryla z let 1990-1993.
Texty jsou doplnny kresbami Karla Kryla z cyklu Krylosaui.
Kníku vydalo nakladatelství Torst.
Lze ji zakoupit nap. na
http://www.torst.cz/

 

... 

 

03.2012 | Výstava amatérských fotografií Karla Kryla
Výstava probíhá v kromíské Knihovn Kromíska na Slovanském námstí 3920 ve dnech od 5. bezna do 31. bezna 2012.
Výstava je putovní a proto ji lze také shlédnout od 10. dubna do 2. kvtna 2012 v Uherském Hradišti.
Pokud bude ze strany dalších mst i obcí zájem tuto výstavu rovn uskutenit, napište, prosíme na mail uvedený v kontaktech.

 

... 

 

02.2012 | Doplnní Fotogalerie
Do Fotogalerie byly doplnny fotografie z archivu za laskavého svolení autor, kterým tímto ješt jednou dkujeme:
Ing. Jií Sláma, http://www.fotoslama.cz/
Jaromír Šimeek, Praha
Bob Pacholík, Prostjov
Jozef Uhliarik, http://www.juh.sk/

 

... 

 

01.2012 | Karel Kryl v Podbradech
Unikátní záznam Krylova vystoupení na Podbradských dnech poezie z roku 1990. Jednalo se o první domácí Krylv poad s recitací jeho autorské poezie.
CD vyšlo ve vydavatelství Levné knihy.
Lze je zakoupit nap. na stránkách http://www.levneknihy.cz/

 

... 

 

10.2011 | Karel Kryl - Nejvtší hity
Zpvník vybraných písní Karla Kryla.
Kniha byla pedstavena 26.10.2011 v praském paláci knih Luxor na Václavském námstí.

 

... 

 

09.2011 | Karel Kryl - Koncerty 1989/1990
23. záí bylo u firmy Supraphon vydáno první prezové DVD Karla Kryla.
Bonusem DVD je hodinový dokument Františka Speváka | Karel Kryl: Filmový portrét.
Lze zakoupit nap. na stránkách Supraphonu http://www.supraphon.cz/

 

... 

 

11.2010 | Karel Kryl – Komplet
Kompletní zpvník písní Karla Kryla.
Vyšlo v nakladatelství G + W spol. s r.o., Cheb.
Slovo úvodem napsal Jan Šulc.
Kresby: Karel Kryl.
Fotografie: archiv Karla Kryla.
Lze zakoupit nap. na stránkách http://www.gwcheb.cz/

 

... 

 

05.2010 | Zas padá listí
Prez básnickou tvorbou Karla Kryla v jeho autorské interpretaci.
CD vyšlo ve vydavatelství Supraphon.
Lze zakoupit nap. na stránkách Supraphonu http://www.supraphon.cz/