uvod cz sk de en pl uvod
Karel Kryl
Vážené dámy, vážení páni,

vítajte na oficiálnych webových stránkách Karla Kryla.

Tieto stránky obsahujú rubriky Biografia, Bibliografia, Diskografia a Galéria, ktoré boli zostavené z podkladov uložených v archíve Karla Kryla. Vzhľadom k tomu, že archívne podklady nie sú zachované kompletne, nevznášajú tieto stránky nárok na úplnosť. Prezentácia a koncepcia boli v spolupráci s tímom mladej generácie českých dizajnérov prispôsobené dnešným požiadavkám. Stránky obsahujú zásadné informácie, o ďalšie rozšírenie sa snaží archív Karla Kryla. Obsah týchto stránok určujú výlučne použité archiválie; oficiálne informácie sa nachádzajú v oficiálnych publikáciách.

S láskou a s vďačnosťou Karlovi

Maria Magdalena Kryl
Karel Kryl  ®


  

  

  

  
 

 

  

    

  

  

  

© photo: Martin Faltus Praha